Spring naar hoofd-inhoud

PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE geniet de steun van :

PIERRES ET MARBRES DE WALLONIE geniet de steun van het Waals Gewest (DGO3) en van het Waals Agentschap voor export en buitenlandse investeringen (AWEX).

Waals Gewest – DGO3 (DGARNE) Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu.

Het DGARNE ontstond uit de fusie, midden 2008, van twee vroegere directoraten-generaal, namelijk Landbouw enerzijds en Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu anderzijds, en heeft als fundamentele taak de duurzame ontwikkeling van het Waals Gewest.

De taken van het DGARNE hebben een invloed op heel veel aspecten van ons dagelijks leven: de kwaliteit van de lucht die we inademen, van het water dat we drinken, de productie van de landbouwproducten die we consumeren, de kwaliteit van ons leefmilieu, het afvalstoffenbeheer, het voorkomen en controleren van vervuiling enz. Het DGARNE wil ons als burgers, beleidsmakers en vakmensen bewust maken van het belang van duurzame ontwikkeling.

AWEX: Het Waals Agentschap voor export en buitenlandse investeringen (AWEX) is het departement van het Waals Gewest, dat belast is met de bevordering van de buitenlandse handel en met de ontvangst van buitenlandse investeerders. Zijn oprichting, bij besluit van 1 april 2004, was het resultaat van de fusie van het Waals Agentschap voor export en het Office for foreign Investors (OFI). Het agentschap is een instelling van openbaar nut en beschikt over rechtspersoonlijkheid, waardoor het een grotere autonomie en meer flexibiliteit van beheer geniet: een belangrijke troef in de betrekkingen met de ondernemingen.

bondage-guru.netpornoempire.org